služby

Naše řešení využívá pokročilé modely umělé inteligence se schopností strojového učení.

Systém sleduje definovanou oblast pomocí kamery a nepřetržitě analyzuje obrazový obsah.

Software je schopný rozeznat specifické objekty jako osoby, části lidského těla nebo ochranné pracovní pomůcky v obraze

získaném kamerou v reálném čase. To nám umožňuje různými způsoby reagovat na specifické situace.

Nouzové zastavení stroje

Schopnost rozpoznat osoby nebo části lidského těla v obraze získaném kamerou


Systém monitoruje definovanou nebezpečnou oblast a nepřetržitě kontroluje přítomnost živých objektů


V případě nebezpečí systém automaticky vyvolá některou z akcí:


  • Okamžitě zastaví stroj (drtiče, lisy apod.)
  • Sníží operační rychlost (robotické rameno)
  • Spustí alarm
  • Promítne optické varování (laserový symbol na podlaze apod.)

Kontrola osobních ochranných pomůcek

Schopnost rozpoznat, jestli je pracovník vybaven předepsanými ochrannými pomůckami


V případě porušení může systém vyvolat některou z akcí:


  • Zamítnout přístup do střežené/nebezpečné oblasti (branka)
  • Ponechat strojní zařízení vypnuté dokud nejsou pomůcky v pořádku (portálový jeřáb, vysokozdvižný vozík apod.)
  • Zobrazit varování, případně informovat zodpovědnou osobu

Autorizace pracovníka ověřením obličeje

Schopnost rozpoznat obličeje nebo osoby v závodě


Na základě rozpoznané osoby může systém vyvolat některou z akcí:


  • Ponechat nebezpečné strojní zařízení vypnuté pro neautorizované osoby
  • Odemknout speciální funkce stroje pouze proškolené obsluze (seřizovač apod.)
  • Zamítnout přístup do nebezpečných zón (branka)

© Invanta s.r.o. 2021. Všechna práva vyhrazena.